16 mei 2018

Privacyreglement

Privacyreglement www.mezzo-montferland.nl

Wie is MEZZO?

Mezzo Restaurant & Kamers(hierna: Mezzo) verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om u te helpen bij het aanbieden van onze diensten.

Mezzo Restaurant & Kamers is handelsnaam van VOF Ven Horeca, gevestigd Hooglandseweg 6, 7047 CN te Braamt en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69512523.

Welke informatie wordt door MEZZO verzameld en verwerkt?

Om te kunnen reserveren bij het restaurant van MEZZO, is het mogelijk het reserveringsformulier op deze website te gebruiken. Hierbij moet u een aantal Persoonsgegevens verplicht invullen zoals; naam, mailadres en telefoonnummer. Reserveert u een hotelkamer vragen wij u ook uw adresgegevens op te geven. Bij gebruikmaking van het contactformulier vragen wij uw naam, mailadres en telefoonnummer.

Nadat u deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een dossier aangemaakt. Dit dossier bevat de gegevens die u heeft opgegeven tijdens uw reservering via de website.

Ook is het mogelijk dat u uw reservering verstuurt naar ons emailadres.

Automatisch gegenereerde informatie

MEZZO verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (het nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en “cookies”. Voor zover MEZZO deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt MEZZO ze?

Ter uitvoering van de diensten op onze website maakt MEZZO gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc, door jou aangegeven voorkeuren zoals het accepteren van de cookies op onze website) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de help functie van je browser raadplegen. Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Indien je hiervan Google Analytics cookies wenst uit te zetten, dan kun je klikken op de volgende link; https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Voor welke doeleinden zal MEZZO uw gegevens gebruiken?

Doeleinden

MEZZO zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om uw reservering te kunnen verwerken en te bevestigen of af te wijzen;
  • Om uw verzoeken/vragen te kunnen verwerken en te beantwoorden;
  • Om onze diensten aan te passen naar uw wensen;
  • Om een database te vullen indien u hierop akkoord heeft gegeven;
  • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen;
  • Om het reserveringsproces aan te passen en te verbeteren.

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal MEZZO uw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing of andere doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). MEZZO kan uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Op welke wijze beschermt MEZZO uw Persoonsgegevens?

  • MEZZO zal uw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
  • MEZZO vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
  • MEZZO zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  • MEZZO zal uw persoonsgegevens direct verwijderen uit de database zodra u daar om verzoekt en in elk geval binnen één (1) jaar na uw reservering

Doorgifte buiten de EU

MEZZO verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van MEZZO?

Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de website www.mezzo-montferland.nl zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. MEZZO accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Mogen minderjarigen gebruik maken van MEZZO?

Minderjarigen die een reservering maken of reageren op vacatures dienen toestemmingen te hebben van ouders of wettelijke voogd.

Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website www.mezzo-montferland.nl .

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kunt u ons contactformulier invullen.

 

Deel deze pagina